Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.

De gemeenteraad van Brunssum bestaat uit 21 raadsleden. Zij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale aanspreekpunt voor de gemeenteraad.


De raadsgriffie ondersteunt ook u, als inwoner van Brunssum. U kunt contact opnemen met de raadsgriffie wanneer u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad, met een raadslid over een onderwerp wilt praten of als u vragen heeft over of op zoekt bent naar vergaderstukken.

De fractievoorzitters uit de gemeenteraad vormen samen het presidium. Onder leiding van de burgemeester en met ondersteuning van de griffier bereiden zij onder andere de agenda's voor.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De openbare vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en kunt u bezoeken. Zie de kalender voor de actuele vergaderingen.De commissies:

  • Ruimte en Techniek; bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema ruimtelijke ordening.
  • Burgerzaken; bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema sociaal domein.
  • Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden; bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema veiligheid.
  • Middelen; bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema financiĆ«n.
  • Rekeningcommissie; deze commissie onderzoekt de jaarrekening en het jaarverslag.
  • Auditcommissie; bijvoorbeeld contact onderhouden met de accountant.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.


De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt. Tegelijkertijd is de rekenkamercommissie er op de eerste plaats voor de raad en zal dus goed luisteren naar wat er in de raad leeft. De rekenkamercommissie heeft een eigen budget om onderzoek uit te laten voeren.


Voorzitter van deze commissie is de heer Etienne Lemmens. Hij is in 2018 voor de duur van 6 jaar benoemd als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Brunssum.
Daarnaast zijn er nog enkele raadsleden lid van deze commissie.


De rekenkamercommissie Brunssum staat open voor suggesties voor onderzoek. Zij nodigt raadsleden en burgers uit tot het doen van suggesties.


U kunt deze suggesties aanleveren via de raadsgriffie of schriftelijk bij Gemeente Brunssum t.a.v. secretariaat rekenkamercommissie Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. U ontvangt altijd een reactie.

De rapporten van de rekenkamercommissie kunt u raadplegen onder het kopje overzichten.